Saturday, 19 January 2013

Sistem Nilai Masyarakat (LAD)

Sistem Nilai dan Perubahan Tingkah laku Psikologi Masyarakat Islam

"You stay up until 2.00 am talking about liberating Palestine, but when it comes to fajr time, our heroes are in bed... So how can we expect the help of Allah to come?"(Sheikh Zahir Mahmood)
 
If I could finish reading text books just to pass an exam of the world. BUT why couldn't I finish reading al-Quran to pass a far more important exam in the hereafter?
 
Kenyataan dan persoalan di atas merupakan ingatan untuk diri sendiri dan sahabat sebenarnya. Selagi kita bergantung pada Allah. Sungguh kita tak akan pernah jumpa perkataan 'kecewa' dalam kamus hidup kita! Yang penting 'yakin'.
 
Alhamdulillah, semalam bersamaan hari Jumaat (18 Januari) pada jam 10.30 pagi telah selesai menduduki peperiksaan akhir bagi semester ini iaitu subjek Psikologi Masyarakat Islam. Subjek ini dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Fariza Md Sham. Tidak dinafikan terdapat beberapa soalan yang di luar jangkaan dalam subjek ini. Apa2 pun yakinlah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Teruskan usaha dan doa pada Allah serta bertawakal padaNya.
 
Pejam celik pejam celik akan berada di semester terakhir pada semester yang akan datang iaitu pada 18 Februari. Terasa seperti baru semalam aku menjejakkan kaki di UKM ini. Banyak yang ingin aku cerita dan kongsikan sebenarnya, namun tidak tahu bagaimana hendak bermula. Kisah 'bulatan gembira' kami pun sudah 2-3 kali tertangguh untuk dikongsikan. In sha Allah pada entri yang selepas ini.
 
Kali ini saya memilih untuk bercerita mengenai sistem nilai. Topik ini merupakan salah satu topik yang dibincangkan dalam subjek Psikologi Masyarakat Islam. Nilai merupakan kepercayaan berkenaan patut atau tidak patut sesuatu itu dilakukan.
 
Nilai terbahagi kepada 2 iaitu nilai instrumental yang mana kepercayaan mengenai cara berkelakuan. Sebagai contoh bercita-cita tinggi, berfikiran luas dan berupaya. Selain itu, nilai terminal iaitu kepercayaan mengenai matlamat yang ingin dicapai. Sebagai contoh kehidupan senang dan bahagia, perasaan dan pencapaian.
 
Perbincangan bersama penduduk
Sumber nilai ada tiga iaitu al-Quram, al-Sunnah sertta adat dan tradisi. Nilai merupakan pembolehubah asas yang boleh memandu dan menjadi penggerak sistem hidup manusia. Di sini saya akan bawakan nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang hidup berjiran dengan masyarakat orang Asli di Kampung Kuala Lah, Gua Musang, Kelantan. Nilai yang pertama ialah nilai politik yang mana politik memenuhi keperluan individu melahirkan aktiviti, kerja serta usaha menyelesaikan masalah. Nilai politik yang dikehendaki Islam adalah dengan memiliki sifat-sifat kepimpinan sejati seperti nilai beriman, keinsanan dan kemasyarakatan yang mulia. Firman Allah S.W.T. dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang bermaksud: 
 
Ucapan Penghulu
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Perbincangan bersama penasihat

     Selain itu, nilai sosial. Nilai ini dapat dilihat dengan dapat memenuhi tuntutan kasih sayang, tolong-menolong dan kerjasama. Sebagai contoh dalam Islam ialah cara makan dan berjiran. Firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." 

Masyarakat orang Asli ketika jamuan BBQ
Slot Tayangan Video
 
 
 
 
 
 Nilai yang ketiga ialah nilai ekonomi yang mana merupakan kepentingan individu dan kecenderungan untuk dapatkan sesuatu faedah atau manfaat melalui penggunaan sumber. Firman Allah S.W.T. dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang bermaksud:
Jamuan VIP
 
Kuih-kuih tempatan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Sukaneka
Nilai ekonomi dalam Islam ialah tidak tamak, bertimbangrasa, tidak menindas, menipu dan menggunakan sumber alam tanpa had. Dalam Islam juga mestilah bebas dan perlindungan.

     Nilai yang keempat ialah nilai akhlak. Nilai akhlak dalam Islam adalah seperti beriman, soleh, ikhlas, sabar, amanah, bertanggungjawab dan adil. Nilai akhlak adalah sesuatu yang tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud:

Perlawanan Bola Sepak

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

     Di samping itu, nilai ibadah. Ibadah terbahagi kepada dua iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus ialah melaksanakan
Penyerahan keluarga angkat orang Asli
rukun Islam manakala ibadah umum adalah seperti bersedekah, belajar, jujur, bertanggungjawab dan sebagainya. Penilaian ibadah adalah dengan ikhlas. Firman Allah S.W.T. dalam surah Az-Zariyyat ayat 56 yang bermaksud:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."

Keluarga Angkat (Tok Imam Md Nawi)
Majlis pengIslaman


 


No comments:

Post a Comment