VISI & MISI
Moto
Membina kejayaan di bawah payung kemanisan iman.

Visi
Melahirkan insan yang mendapat kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dan kesempurnaan hidup di dunia. Di akhirat pula kejayaan pertama menanti di kubur, ketenangan hakiki di mahsyar dan kebahagiaan yang abadi di syurga yang menanti. In sya Allah.

Misi
Melahirkan insan yang mempunyai kerohanian serta jati diri yang hebat dan cemerlang.


Objektif
1) Melahirkan modal insan yang seimbang dari lahiriah dan rohaniah yang berguna buat agama, bangsa dan negara.

2) Melahirkan para pelajar yang mempunyai motivasi dan jati diri yang tinggi.

3) Membantu membangunkan ummah yang berjaya di dunia mahupun akhirat.

4) Melaksanakan motivasi/kem di semua peringkat.

5) Memperkayakan peserta dididik dengan ilmu-ilmu kerohanian dan ilmu-ilmu umum.

6) Mengakrabkan peserta dengan al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.

7)  Menjadikan Deen Consultant sebagai sebuah organisasi sebagai medium dakwah dan perantara antara masyarakat.

No comments:

Post a Comment